Bột Cake Flour Là Bột Mì Số Mấy, Bột Mì Số 8 Là Gì

-

Cứ mỗi lần Bakez giới thiệu công thức có tác dụng bánh là nuốm nào Thuận cũng nhận thấy 101 câu hỏi về cách áp dụng bột luôn, các nhất là “Bánh này mình dùng bột số 8/11/bột mì đa dụng,…. được không?”